دانلود متن فارسی استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ ویرایش ۲۰۱۷ ( ISO 17025:2017 ) – استاندارد ایزو صلاحیت آزمایشگاه های انجام دهنده آزمون و کالیبراسیون

متن فارسی ایزو 17025

متن فارسی استاندارد ISO 17025 ویرایش ۲۰۱۷ ( ISO 17025:2017 )

بخش ۱- دامنه

این استاندارد الزامات عمومی برای صلاحیت، بی‌طرفی و انسجام عملیات آزمایشگاه ها را مشخص می کند. این استاندارد برای همه سازمان هایی که فعالیت آزمایشگاهی دارند، صرف نظر از تعداد کارکنان آن ها قابل اجرا است. مشتریان آزمایشگاهی، مراجعه نظارتی، سازمان ها و طرح های ارزیابی هم ترازی، مراکز تایید صلاحیت و دیگران می توانید از این استاندارد بین المللی برای تایید یا شناسایی صلاحیت آزمایشگاه استفاده کنید.

بخش ۲- مراجع الزامی

استاندارد ارجاع شده در زیر به گونه‌ای است که برخی یا همه محتوای آنها الزامات این استاندارد را تشکیل می دهند. در مورد مدارکی که با ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع می‌شود فقط ویرایش قید شده آن مدرک معتبر است. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع می شود، آخرین ویرایش مدارک ارجاع شده  (از جمله هرگونه اصلاحیه های آن) معتبر است.

  • ISO/IEC Guide 99-1: واژگان بین المللی اندازه شناسی – مفاهیم پایه و عمومی و عبارات مرتبط
  • ISO/IEC 17000: ارزیابی انطباق – واژگان و اصول عمومی

از لینک زیر می توانید متن فارسی استاندارد ISO 17025 ویرایش ۲۰۱۷ ( ISO 17025:2017 ) را دانلود نمایید :

نیاز به مشاوره دارید؟ با ما تماس بگیرید...

تماس با ایزوسیستم ۳۳۳۳۹۱۲۱-۰۲۳ و ۳۳۳۳۹۱۲۰-۰۲۳

ایزوسیستم برترین مرکز صدور مدارک بین المللی ایزو و دارنده مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت می باشد.