تغییرات کلیدی در ایزو ۲۲۰۰۰:۲۰۱۸ نسبت به ورژن ایزو ۲۲۰۰۰:۲۰۰۵

این مقاله به صورت اختصاصی توسط تیم فنی ایزوسیستم آماده شده است، هرگونه بهره برداری بدون ذکر نام و آدرس منبع شرعا و قانونا ممنوع می باشد.


ایزو ۲۲۰۰۰: ۲۰۱۸ در تاریخ ۱۹ ژوئن ۲۰۱۸ منتشر شد و استاندارد بین المللی در زمینه مدیریت مواد غذایی  است. همانطور که از همان ساختار سطح بالایی (HLS) به عنوان دیگر استانداردهای ISO مانند ISO 9001 و ISO 14001 استفاده می شود، ادغام با دیگر سیستم های مدیریتی آسان تر خواهد بود.

اگر شما در حال حاضر از ISO 22000: 2005 استفاده می کنید، شما بیشترین الزامات را در ISO 22000: 2018 خواهید شناخت. با این حال، تغییرات بسیار کمی از ISO 22000: 2005 وجود دارد که شما باید برای انتقال و مطابقت با استاندارد ISO 22000: 2018 انجام دهید.

تغییرات کلیدی در ISO 22000: 2018

اینها برخی از تغییرات کلیدی در نظر گرفته شده است:

۱) تغییرات با توجه به پذیرش HLS

زمینه کسب و کار و اشخاص ذینفع: فصل ۴.۱، مسائل داخلی و خارجی، مقررات جدید برای تعیین سیستماتیک و نظارت بر زمینه کسب و کار را ارائه می دهد، و فصل ۴.۲، نیازها و انتظارات طرف های ذینفع، نیاز به شناسایی و درک عوامل که (به طور بالقوه) بر توانایی سیستم مدیریت برای دستیابی به نتایج مورد نظر تاثیر می گذارد.

تأکید بیشتر بر تعهد رهبری و مدیریت: در بخش ۵.۱، تقاضای جدیدی برای فعالانه درگیر شدن و پاسخگویی برای اثربخشی سیستم مدیریت است.

مدیریت ریسک: – در فصل ۶.۱، شرکت ها مجاز به تعیین، در نظر گرفتن و در صورت لزوم اقدام به رفع هرگونه خطراتی هستند که ممکن است (مثبت یا منفی) توانایی سیستم مدیریت برای دستیابی به نتایج مورد نظر خود را برآورده سازند.

تمرکز بیشتر بر اهداف به عنوان پیشران برای بهبود: این تغییرات را می توان در فصل ۶.۲ و ارزیابی عملکرد فصل ۹.۱ یافت.

الزامات گسترده ای برای ارتباطات: در فصل چهارم، در رابطه با “مکانیک” ارتباطات، از جمله تعیین اینکه چه زمانی، کی و چگونه می توان ارتباط برقرار کرد، تجدید نظر بیشتری شده است.

مقررات کمتر سخت برای کتابچه راهنمای ایمنی مواد غذایی: – تغییر در فصل ۷.۵ ارائه شده است. هنوز لازم است اطلاعات مستند داشته باشید. اطلاعات مستند باید کنترل شود تا اطمینان حاصل شود که به اندازه کافی محافظت می شود (Ref. 7.5.3). الزام صریح برای داشتن یک روش مستند حذف شده است.

۲) سایر تغییرات مربوط به ISO 22000 و مدیریت ایمنی مواد غذایی

چرخه PDCA: استاندارد چرخه Planning-Do-Check-Act با دو چرخه جداگانه در استاندارد کار می کند: استاندارد شامل یک سیستم مدیریت و دیگری، پوشش اصول HACCP.

دامنه در حال حاضر به طور خاص شامل غذای حیوانی نیز است. منظور از غذای حیوانی غذایی است که برای مصرف حیوانات آماده و ساخته می شود.

برخی از تغییرات مهم در تعاریف: “آسیب” به معنای “اثرات نامطلوب سلامتی” جایگزین می شود تا اطمینان از سازگاری با تعریف خطر ایمنی مواد غذایی باشد. استفاده از “تضمین”، رابطه بین مصرف کننده و مواد غذایی را بر اساس اطمینان ایمنی مواد غذایی، نشان می دهد.

برقراری ارتباط با ایمنی مواد غذایی – فصل ۵.۲.۲: به صراحت نیاز به مدیریت برای تسهیل درک سیاست های ایمنی مواد غذایی توسط کارکنان.

سیستم مدیریت ایمنی مواد اهداف: ایجاد اهداف برای سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی بیشتر در فصل ۶.۲.۱ مشخص شده است و شامل اقلام به عنوان مثال ‘سازگار با نیازهای مشتری’، ‘نظارت’ و ‘تایید شده’.

کنترل فرآیندهای ارائه شده خارجی، محصولات یا خدمات – فصل ۷.۱.۶: این بند نیاز به کنترل تامین کنندگان محصولات، فرآیندها و خدمات (از جمله فرایندهای فرعی) را فراهم می کند و برای اطمینان از ارتباط کافی از الزامات مرتبط با ایمنی مواد غذایی سیستم مدیریت مورد نیاز.

علاوه بر این، تغییرات کلیدی در ISO 22000: 2018 در مقایسه با ISO 22000: 2005 مربوط به سیستم HACCP وجود دارد.

اخذگواهینامه ایزو ۲۲۰۰۰ و گواهینامه HACCP

معمولا برای یک سازمان یا شرکت فعال در زنجیره تولید یا توزیع مواد غذایی ۳ استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ، ایزو ۲۲۰۰۰ و HACCP توصیه می گردد. در صورتی که مایل به کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه دریافت گواهینامه های ذکر شده و ثبت درخواست اخذ گواهینامه ایزو معتبر هستید، از طریق فرم درخواست گواهینامه ایزو اقدام فرمایید.


این مقاله به صورت اختصاصی توسط تیم فنی ایزوسیستم آماده شده است، هرگونه بهره برداری بدون ذکر نام و آدرس منبع شرعا و قانونا ممنوع می باشد.

نیاز به مشاوره دارید؟ با ما تماس بگیرید...

تماس با ایزوسیستم ۳۳۴۴۴۸۱۳-۰۲۳ و ۳۳۴۴۴۸۱۴-۰۲۳

ایزوسیستم برترین مرکز صدور مدارک بین المللی ایزو و دارنده مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت می باشد.

هشدار: مراقب نیش مراکز بدون مجوز رسمی در حوزه ی خدمات مشاوره و صدور گواهینامه های ایزو باشید!