مشاوره ایزو ۱۷۰۲۵ – پیاده سازی ایزو ۱۷۰۲۵

مشاوره ایزو 17025

مشاوره ایزو ۱۷۰۲۵ – پیاده سازی ایزو ۱۷۰۲۵

مشاوره ایزو ۱۷۰۲۵ و پیاده سازی ایزو ۱۷۰۲۵ به معنی آموزش و اجرایی کردن الزامات عمومی برای صلاحیت آزمایشگاه و کالیبراسیون است. ایزو ۱۷۰۲۵ یکی از‌ مهم‌ترین استانداردها برای کالیبراسیون آزمایشگاه‌ها در سراسر جهان است. آزمایشگاه‌هایی که در این استاندارد بین‌المللی دارای اعتبار هستند، نشان داده‌اند که از لحاظ فنی صلاحیت و توانایی تولید اطلاعات دقیق یا کالیبراسیون دقیق را دارند.

ایزوسیستم به عنوان مشاور استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ (صلاحیت آزمایشگاه و کالیبراسیون) آماده مشاوره پیاده‌سازی الزمات ایزو ۱۷۰۲۵ است. اخذ گواهینامه ایزو مربوط به هر استانداردی که باشد، ملزم به پیاده سازی آن استاندارد است. خدمات مشاور مدیریت ایزوسیستم برای پیاده سازی استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ از طریق اعزام مشاورین خبره و مجرب به محل فعالیت شرکت و سازمان کارفرمایان محترم انجام می‌شود.

نحوه خدمات مشاوره ایزو ۱۷۰۲۵

منظور از ارائه‌ی خدمات مشاوره ایزو ۱۷۰۲۵ (الزامات عمومی برای صلاحیت آزمایشگاه و کالیبراسیون)، آموزش و پیاده‌سازی الزامات این استاندارد است.

خدمات مربوط به استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ پس از عقد قرارداد با سازمان و شرکت مربوطه و از طریق اعزام مشاورین متخصص صورت می‌پذیرد و شامل چندین مرحله است که در ادامه توضیح داده می‌شود.

جهت آشنایی بیشتر با این استاندارد توصیه می‌کنیم متن فارسی استاندارد ۱۷۰۲۵ ( ISO 17025:2017 ) را مطالعه کنید.

مراحل اجرای مشاوره و پیاده سازی ایزو ۱۷۰۲۵

 • مرحله اول : بررسی سازمان از لحاظ حجم و نوع فرایند و به عبارت دیگر شناخت سازمان و در صورت نیاز انجام عارضه‌یابی
 • مرحله دوم : آموزش‌های داخل سازمانی برای آشنایی با الزامات استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ – شرح وظایف و نحوه اجرای پروژه در سازمان
 • مرحله سوم : مستند سازی سیستم و استاندارد شامل پیاده‌سازی روش‌ها، فرم‌ها و دستورالعمل‌ها بر اساس آخرین ورژن
 • مرحله چهارم : بررسی و نظارت بر سیستم مستقر شده ایزو ۱۷۰۲۵
 • مرحله پنجم : ممیزی داخلی به‌منظور بررسی و یافتن ایرادات کوچک و بزرگ
 • مرحله ششم : ممیزی خارجی و نهایی توسط مرجع صدور با رویکرد اخذ استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵  معتبر

آشنایی با استاندارد و اهمیت اخذ گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۵

ایزو ۱۷۰۲۵ یکی از‌ مهم‌ترین استانداردها برای کالیبراسیون آزمایشگاه‌ها در سراسر جهان است. آزمایشگاه‌هایی که در این استاندارد بین‌المللی دارای اعتبار هستند، نشان داده‌اند که از لحاظ فنی صلاحیت و توانایی تولید اطلاعات دقیق یا کالیبراسیون دقیق را دارند.

مشاوره ایزو ۱۷۰۲۵ شامل مجموعه‌ای از سیاست‌ها، فرآیندها، روش‌های ثبت شده و سوابق است. این اسناد مجموعه‌ای از قوانین را تنظیم می‌کنند که تا مطمئن باشید که شما آزمایشگاه فنی صلاحیت داری را انتخاب می‌کنید که دارای یک سیستم کیفیت بالا در محل است.

پیاده سازی ایزو ۱۷۰۲۵  از بهترین روش‌های اثبات شده برای به حداقل رساندن ریسک است. ایزو ۱۷۰۲۵ سازمان‌ها را قادر می‌سازد تا خدمات تست و کالیبراسیون را به سازمان‌ها یا شرکت‌هایی که مشتریان آن‌ها نیاز به محصولات، تجهیزات یا کار برای آزمایش یا کالیبره شدن توسط یک آزمایشگاه معتبر دارند، فراهم کند. درنهایت این امر به مشتریان اطمینان می‌دهد که می‌توانند بر اعتبار نتایج ارائه‌شده و دقت اندازه‌گیری‌ها تکیه کنند.

آزمایش محصولات و مواد حتی اگر به‌درستی انجام شود، می‌تواند پرهزینه و زمان‌بر باشد. اگر به درستی انجام نشود، هزینه و زمان درگیر آزمایش می‌شود و نه تنها هزینه‌ها بالا می‌رود، بلکه شهرت تولید کننده کاهش می یابد.

انتخاب یک آزمایشگاه معتبر،معیوب بودن محصول را به حداقل می‌رساند. گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۵ به ذخیره زمان و کاهش ریسک کمک می‌کند.

شرایط عمومی ایزو ۱۷۰۲۵ برای عملکرد کارآمد آزمایشگاه‌های تست و کالیبراسیون

سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) ایزو ۱۷۰۲۵ را برای تعیین الزامات و شرایط عمومی آزمایشگاه‌های آزمایش و کالیبراسیون تدوین کرده است. هدف این ایزو ایجاد پایه‌ها و استانداردهای ساخت یک سیستم کیفیت برای آزمایش است. ISO 17025 را به‌عنوان یک استاندارد بین‌المللی در کشورهای مختلف می‌شناسند و آزمایشگاه‌های کالیبراسیون برای بهبود و نشان‌دادن توانایی خود در ارائه نتایج تست و کالیبراسیون تضمینی آن را اخذ می‌کنند.

ایزو ۱۷۰۲۵ شامل الزامات سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001) مربوط به کالیبراسیون و آزمایش و همچنین الزامات فنی برای کارایی عملکرد آزمایشگاه‌ها در اجرای فعالیت‌های آزمایش و کالیبراسیون است.

اخذ گواهینامه این استاندارد از سازمان اعتباربخشی، این اطمینان را به متقاضیان آزمایش می‌دهد که کلیه فعالیت‌های تست و کالیبراسیون تحت شرایط استاندارد و با استفاده از روش‌های فنی تأیید شده و توسط منابع انسانی واجد شرایط انجام شده و نتایج این آزمایش‌ها را در هر نقطه‌ای از جهان می‌پذیرند.

مزایای اجرای سیستم کیفیت آزمایشگاهی

 • افزایش اعتماد به نتایج آزمایش و کالیبراسیون گزارش شده توسط آزمایشگاه
 • اجرای فعالیت‌های آزمایش و کالیبراسیون مطابق با یک مرجع شناخته شده بین‌المللی
 • کاهش زمان‌های ازدست‌رفته به دلیل خطا در نتایج
 • تأیید صلاحیت منابع سازمانی، ابزارها و روش‌های آزمایشگاه
 • اطمینان مشتری از نتایج آزمایش، اندازه‌گیری و کالیبراسیون صادر شده توسط آزمایشگاه
 • پذیرش نتایج از آزمایشگاه در سطح بین‌المللی
 • بهبود فرایندها و فعالیت‌های مربوط به آزمایش و کالیبراسیون
 • کاهش هزینه‌ها و افزایش سود و تعداد مشتریان
 • داشتن سیستم مدیریت آزمایشگاهی مستند و دریافت اعتراض و شکایات مشتریان

نقش ایزو ۱۷۰۲۵ در آزمایشگاه چیست؟

همه آزمایشگاه‌های اندازه‌گیری و کالیبراسیون، چه آزمایشگاه‌هایی که فقط در فعالیت‌های اندازه‌گیری و کالیبراسیون فعالیت می‌کنند یا آزمایشگاه‌هایی که از شرکت‌های صنعتی پیروی می‌کنند، به دنبال نشان‌دادن اعتبار نتایج خود هستند؛ بنابراین، همه آزمایشگاه‌ها به دنبال تأیید اعتبار بین‌المللی و مشاوره ایزو ۱۷۰۲۵ هستند. برای این منظور ما خدمات خود را به کلیه آزمایشگاه‌های اندازه‌گیری و استانداردهای اعتباربخشی بین‌المللی از طریق مراحل زیر ارائه می‌دهیم:

 • انجام یک بررسی جامع از کلیه فرایندها و فعالیت‌های مربوط به آزمایش یا کالیبراسیون مطابق با الزامات ISO/IEC 17025:2017 و شیوه‌های خوب آزمایشگاهی محلی و بین‌المللی
 • ارائه گزارش مفصلی از نقاط قوت و ضعف و تعیین سازگاری با الزامات ایزو ۱۷۰۲۵
 • توان‌بخشی منابع انسانی و کارکنان آزمایشگاه و آگاه‌سازی از الزامات این استاندارد
 • تهیه اسناد سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه مطابق با استاندارد که شامل رویه‌های مستند، دستورالعمل‌های اجرایی و فرم‌ها است.
 • استفاده از سیستم مستند و صلاحیت کارکنان آزمایشگاه برای استفاده و به‌کارگیری سیستم مستند
 • تجزیه‌وتحلیل تمام تست‌های انجام شده و تعیین روش آزمون
 • تست مهارت یا مقایسه بین آزمایشگاهی
 • فهرست و تجزیه‌وتحلیل شکایات مشتریان و توسعه سیستمی برای مدیریت شکایات و اعتراضات مشتریان
 • انتخاب و احراز صلاحیت تیم ممیزی داخلی و اجرای بررسی داخلی به طور کامل بر روی سیستم قابل‌اجرا
 • مشاوره ایزو ۱۷۰۲۵، انتخاب نهاد اعتبارسنجی، مراحل کامل اعتباربخشی، ارزیابی و صدور گواهینامه

بندهای استاندارد ISO/IEC 17025 چیست؟

 • محدوده
 • مراجع هنجاری
 • اصطلاحات و تعاریف
 • الزامات عمومی: الزامات عمومی
 • ۱ بی‌طرفی
 • ۴-۲ محرمانه بودن
 • الزامات ساختاری
 • منابع موردنیاز
 • ۶-۱ عمومی
 • ۲ پرسنل
 • ۳ امکانات و شرایط محیطی
 • ۴-۶ تجهیزات
 • ۵ قابلیت ردیابی نورولوژیکی
 • ۶ محصولات و خدمات ارائه شده از خارج
 • الزامات فرایند
 • ۱ بررسی درخواست‌ها، مناقصات و قراردادها
 • ۲ انتخاب، تأیید و اعتبار روش
 • ۲.۱ انتخاب و تأیید روش
 • ۲.۲ اعتبارسنجی روش
 • ۷-۳ نمونه‌برداری
 • ۴ رسیدگی به موارد آزمایش یا کالیبراسیون
 • ۵ سوابق فنی
 • ۶ ارزیابی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری
 • ۷ اطمینان از اعتبار نتایج
 • ۸ گزارش نتایج
  • ۷-۸-۱ عمومی
 • ۸.۲ الزامات مشترک برای گزارش‌ها (آزمایش، کالیبراسیون یا نمونه‌برداری)
 • ۸.۳ الزامات خاص برای گزارش تست
 • ۸.۴ الزامات خاص برای گواهی کالیبراسیون
 • ۸.۵ گزارش‌های نمونه‌گیری – الزامات خاص
 • ۸.۶ گزارش اظهارات انطباق
 • ۸.۷ گزارش‌ها و تفاسیر نظرات
 • ۸-۸ تنظیمات گزارش‌ها
 • ۷-۹ شکایت
 • ۷-۱۰ کار غیرمنطبق
 • ۱۱ کنترل داده‌ها و مدیریت اطلاعات
 • الزامات سیستم مدیریت
 • ۱ گزینه
  • ۸-۱-۱ عمومی
  • ۸-۱-۲ گزینه A
  • ۸-۱-۳ گزینه B
 • ۲ اسناد سیستم مدیریت گزینه A
 • ۳ کنترل اسناد سیستم مدیریت گزینه A
 • کنترل سوابق گزینه A
 • ۸ اقدامات برای رسیدگی به خطرات و فرصت‌ها گزینه A
 • ۸ -۶ بهبود گزینه A
 • ۷ اقدام اصلاحی گزینه A
 • ۸ حسابرسی داخلی گزینه A
 • ۹ بررسی‌های مدیریت گزینه A

ارگان‌های علاقه‌مند به اجرای سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه

 • کلیه آزمایشگاه‌های آزمایش، بازرسی و کالیبراسیون، اعم از مجزا یا داخل تأسیسات صنعتی
 • آزمایشگاه‌هایی که در کارخانه‌ها، شرکت‌های مواد غذایی و شرکت‌های نفت تأسیس شده‌اند
 • آزمایشگاه‌های خصوصی و دولتی
 • آزمایشگاه‌های علاقه‌مند به اخذ مشاوره ایزو ۱۷۰۲۵ و مستندسازی نتایج آزمون و کالیبراسیون صادر شده توسط آنها با تأیید صلاحیت از یک نهاد اعتبارسنجی معتبر

ثبت درخواست اخذ و مشاوره ایزو ۱۷۰۲۵ معتبر

برای پیاده سازی و اخذ ایزو ۱۷۰۲۵ معتبر می‌توانید فرم اخذ گواهینامه ایزو را تکمیل نمایید یا با شماره‌های ۳۳۴۴۴۸۱۴-۰۲۳ و ۳۳۴۴۴۸۱۳-۰۲۳ تماس حاصل فرمایید. مشاورین ایزوسیستم کلیه فرایندهای مربوط به مشاوره پیاده سازی الزامات ایزو ۱۷۰۲۵ را در شرکت و سازمان شما اجرایی خواهند کرد.

برای پیاده سازی ایزو ۱۷۰۲۵ از کجا اقدام کنیم؟

برای پیاده سازی و مشاوره ایزو ۱۷۰۲۵ و اخذ ایزو حتما باید از شرکت و سازمانی اقدام نمایید که دارای پروانه رسمی خدمات مشاور مدیریت و بهبود کیفیت از وزارت صنعت معدن و تجارت باشند.

ایزوسیستم با بیش از ۱۰ سال تجربه تخصصی و تیم مجرب آماده ارائه خدمات تخصصی پیاده‌سازی استانداردهای ایزو به سازمان‌ها می باشد. این مجموعه در سال های ۹۷ و ۹۹ از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت به عنوان بهترین شرکت فنی مهندسی کشور و رتبه اول شرکت‌های مشاور مدیریت کشور انتخاب گردیده است.

هزینه اجرای خدمات پیاده سازی و صدور گواهینامه های ایزو توسط ایزوسیستم در مناسب‌ترین و عادلانه‌ترین سطح بوده و کم‌ترین هزینه اجرای این خدمات را به مشتریان خود تضمین می‌دهد.


این مقاله به صورت اختصاصی توسط تیم فنی ایزوسیستم آماده شده است، هرگونه بهره برداری بدون ذکر نام و آدرس منبع شرعا و قانونا ممنوع می باشد.

نیاز به مشاوره دارید؟ با ما تماس بگیرید...

تماس با ایزوسیستم ۳۳۴۴۴۸۱۳-۰۲۳ و ۳۳۴۴۴۸۱۴-۰۲۳

ایزوسیستم برترین مرکز صدور مدارک بین المللی ایزو و دارنده مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت می باشد.

هشدار: مراقب نیش مراکز بدون مجوز رسمی در حوزه ی خدمات مشاوره و صدور گواهینامه های ایزو باشید!