دانلود متن فارسی استاندارد OHSAS 18001 ویرایش ۲۰۰۷ ( OHSAS18001:2007 )-مدیریت ایمنی

متن فارسی استاندارد OHSAS 18001:2007 دانلود متن فارسی استاندارد OHSAS 18001:2007 دانلود متن فارسی استاندارد OHSAS 18001 ویرایش 2007 ( OHSAS18001:2007 ) - استاندارد مدیریت ایمنی مجموعه استاندارد ارزیابی ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 ، الزاماتی را جهت سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه ای مشخص می کند تا یک سازمان بتواند ریسک های ایمنی و سلامت حرفه [...]
محتوا در بخش دانلود استانداردهای ایزو

دانلود متن فارسی IMS (سیستم مدیریت یکپارچه)

متن استانداردهای سیستم مدیریت یکپارچه IMS دانلود متن فارسی IMS (سیستم مدیریت یکپارچه) متن فارسی سیستم مدیریت یکپارچه IMS (شامل استانداردهای ایزو 9001 ، ایزو 14001 و OHSAS18001 ) سیستم مدیریت یکپارچه IMS شامل سه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 و سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001 می باشد.سیستم مدیریت [...]
محتوا در بخش دانلود استانداردهای ایزو

دانلود متن فارسی استاندارد ایزو ۱۰۰۰۴ ورژن ۲۰۱۲ ( ISO 10004:2012 ) – رضایتمندی مشتریان

متن فارسی ایزو 10004 ورژن 2012 دانلود متن فارسی استاندارد ISO 10004:2012 دانلود متن فارسی استاندارد ایزو 10004 ورژن 2012 ( ISO 10004:2012 ) - رضایتمندی مشتریان یکی از کلیدهای موفقیت هر سازمان رضایت مشتری از سازمان و محصولات آن است. بنابراین پایش رضایت مشتری یک امر ضروری محسوب میشود. اطلاعات بدست آمده از پایش و اندازه گیری رضایت مشتری به [...]
محتوا در بخش دانلود استانداردهای ایزو

دانلود متن فارسی استاندارد ایزو ۱۰۰۰۲ ورژن ۲۰۱۴ ( ISO 10002:2014 )-رسیدگی به شکایات مشتری

متن استاندارد ایزو 10002 دانلود متن فارسی استاندارد ISO 10002:2014 متن فارسی استاندارد ISO 10002 ویرایش 2014 ( ISO 10002:2014 ) - استاندارد رسیدگی به شکایات مشتری این استاندارد بین المللی ، راهنمایی است برای طراحی و پیاده سازی یک فرآیند ثمربخش و کارا جهت رسیدگی به شکایت ها برای تمام انواع فعالیتهای تجاری و یا غیر تجاری از [...]
محتوا در بخش دانلود استانداردهای ایزو
telegram

پشتیبانی ایزوسیستماز طریق تلگرام پاسخگوی شماست