ایزوسیستم مطالب دانلود استانداردهای ایزو

دانلود متن فارسی استاندارد ISO 10007:2013 – مدیریت پیکربندی

persian-text-iso-10007 دانلود متن فارسی استاندارد ISO 10007:2003 توجه! این استاندارد منقضی و استاندارد ایزو ۱۰۰۰۷ ویرایش ۲۰۱۷ جایگزین آن شده است. مقدمه ایزو ۱۰۰۰۷ استاندارد ایزو ۱۰۰۰۷ سیستم‌های مدیریت کیفیت – راهنمایی‌هایی برای مدیریت پیکربندی، به‌منظور افزایش میزان درک مشتری از موضوع مدیریت پیکربندی و پیشبرد استفاده از آن، و نیز یاری سازمان‌ها برای بهبود عملکرد [...]
محتوا در بخش دانلود استانداردهای ایزو

دانلود متن فارسی استاندارد HACCP – سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی

persian-text-HACCP دانلود متن فارسی استاندارد HACCP مقدمه در اولین بخش این استاندارد، اصول سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی (HACCP) که توسط کمیته کدکس مواد غذایی پذیرفته شده، ارائه می‌شود. بخش دوم راهنمای کلی را برای استفاده از این سیستم فراهم می‌آورد. حال آنکه مشخص است جزئیات کاربرد می‌تواند بسته به شرایط عملیات [...]
محتوا در بخش دانلود استانداردهای ایزو

دانلود متن فارسی استاندارد ایزو ۱۰۰۱۲:۲۰۰۳ – سیستم‌های مدیریت اندازه‌گیری

متن فارسی ایزو 10012 دانلود متن فارسی استاندارد ISO 10012:2003 مقدمه ایزو ۱۰۰۱۲:۲۰۰۳ یک سیستم اثربخش مدیریت اندازه‌گیری اطمینان می‌دهد که تجهیزات اندازه‌گیری و فرآیندهای اندازه‌گیری برای استفاده مورد نظر خود مناسب‌اند و این در تحقق اهداف کیفیت محصول و مدیریت‌کردن ریسک نتایج اندازه‌گیری نادرست حائز اهمیت است. هدف سیستم مدیریت اندازه‌گیری، مدیریت‌کردن ریسک اثراتی است که تجهیزات اندازه‌گیری [...]
محتوا در بخش دانلود استانداردهای ایزو

دانلود متن فارسی استاندارد ایزو ۳۹۰۰۱:۲۰۱۲ – مدیریت ایمنی ترافیک جاده

متن فارسی ایزو 39001 دانلود متن فارسی استاندارد ISO 39001:2012 مقدمه ایزو ۳۹۰۰۱:۲۰۱۲ ایمنی ترافیک یک مسأله جهانی است. طبق برآوردها، سالیانه حدود ۱٫۳ میلیون نفر در سراسر جهان در تصادفات ترافیکی کشته و بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون نفر مجروح می‌شوند و این آمار همچنان در حال افزایش بوده و اثرات اجتماعی – اقتصادی و بهداشتی آن بسیار [...]
محتوا در بخش دانلود استانداردهای ایزو

دانلود متن فارسی استاندارد ایزو ۲۹۹۹۰:۲۰۱۰ – مدیریت کیفیت آموزش

متن-فارسی-استاندارد-ایزو-۱۰۰۱۵ دانلود متن فارسی استاندارد ISO 29990:2010 مقدمه ایزو ۲۹۹۹۰:۲۰۱۰ توجه! این استاندارد منقضی و استانداردهای ایزو ۲۱۰۰۱:۲۰۱۸ و ایزو ۲۹۹۹۳:۲۰۱۷ جایگزین آن شده است. این استاندارد (ایزو ۲۹۹۹۰)، الگوی عامی را برای به کارگیری و عملکرد متخصصان کیفیت و مرجع مشترکی را برای تأمین‌کنندگان خدمات یادگیری و مشتریان آن‌ها در زمینه طراحی، تکوین و عرضه [...]
محتوا در بخش دانلود استانداردهای ایزو

دانلود متن فارسی استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵:۱۹۹۹ – اثربخشی آموزش در سازمان‌ها

متن-فارسی-استاندارد-ایزو-۱۰۰۱۵ دانلود متن فارسی استاندارد ISO 10015:1999 مقدمه ایزو ۱۰۰۱۵:۱۹۹۹ اصول مدیریت کیفیت که مبنای استانداردهای سری ایزو ۹۰۰۰ (و همچنین استانداردهای سری ایزو ۱۰۰۰۰ به‌عنوان بخشی از آن مجموعه) می‌باشد بر اهمیت مدیریت منابع انسانی و نیاز به آموزش مناسب تأکید دارد. بر مبنای این اصول مشتریان احتمالا به هر دو جنبه، یعنی میزان تعهد [...]
محتوا در بخش دانلود استانداردهای ایزو

دانلود متن فارسی استاندارد ایزو ۳۱۰۰۰ – استاندارد مدیریت ریسک

متن فارسی ایزو ۳۱۰۰۰ دانلود متن فارسی استاندارد ISO 31000:2018 متن فارسی استاندارد ایزو ۳۱۰۰۰ ویرایش ۲۰۱۸ ( ISO 31000:2018 ) استاندارد ایزو ۳۱۰۰۰ (مدیریت ریسک) برای استفاده کسانی تهیه شده است که با مدیریت ریسک‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و تعیین و تحقق اهداف و بهبود عملکرد در سازمان‌ها ارزش ایجاد کرده و از آن ارزش محافظت می‌کنند . سازمان‌هایی [...]
محتوا در بخش دانلود استانداردهای ایزو

دانلود متن فارسی استاندارد ایزو ۱۰۶۶۸ ویرایش ۲۰۱۰ ( ISO 10668:2010 ) – استاندارد ایزو ارزش گذاری برند

متن-استاندارد-ایزو-10668 دانلود متن فارسی استاندارد ISO 10668:2010 مقدمه استاندارد سرمایه‌ها و دارائی‌های ناملموس به‌صورت ویژگی‌های خیلی با ارزش تشخیص داده می‌شوند. برندها دارائی‌های ناملموسی هستند که با بیشترین ارزش،خیلی کم نشان داده می‌شوند. به‌هرحال نیاز است که ارزش‌های قابل اطمینان در جایگاه برنده قرار گیرند. این استاندارد بین المللی مجموعه‌ای از مشی‌های قابل اطمینان را برای [...]
محتوا در بخش دانلود استانداردهای ایزو

دانلود متن فارسی استاندارد ۱۷۰۲۵ ( ISO 17025:2017 )

متن فارسی ایزو 17025

استاندارد ۱۷۰۲۵ چیست؟ استاندارد ۱۷۰۲۵ به‌عنوان یک سیستم مدیریت کیفیت (QMS) برای آزمایشگاه‌ها عمل می‌کند تا فرایند تسهیل تشخیص دقیق‌تر، درمان کارآمد و کاهش خطاها در فرایند آزمایشگاهی را بهبود بخشد.

محتوا در بخش دانلود استانداردهای ایزو

دانلود متن انگلیسی استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ ویرایش ۲۰۱۷ ( ISO 17025:2017 ) – استاندارد ایزو صلاحیت آزمایشگاه های انجام دهنده آزمون و کالیبراسیون

متن انگلیسی ایزو 17025 دانلود متن انگلیسی استاندارد ISO 17025:2017 متن انگلیسی استاندارد ISO 17025 ویرایش ۲۰۱۷ ( ISO 17025:2017 ) استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵:۲۰۱۷، با هدف ارتقاء در عملکرد آزمایشگاه ها تهیه شده است. این سند حاوی الزاماتی برای آزمایشگاه ها است تا بتوانند نشان دهند که آنها با صلاحیت کار می کنند و قادر به تولید نتایج معتبر [...]
محتوا در بخش دانلود استانداردهای ایزو
telegram

با ما تماس بگیرید...023-33444813 / 023-33444814