خانه مطالب دانلود استانداردهای ایزو

دانلود متن فارسی استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ ویرایش ۲۰۱۷ ( ISO 17025:2017 ) – استاندارد ایزو صلاحیت آزمایشگاه های انجام دهنده آزمون و کالیبراسیون

متن فارسی ایزو 17025 دانلود متن فارسی استاندارد ISO 17025:2017 متن فارسی استاندارد ISO 17025 ویرایش 2017 ( ISO 17025:2017 ) بخش 1- دامنه این استاندارد الزامات عمومی برای صلاحیت، بی‌طرفی و انسجام عملیات آزمایشگاه ها را مشخص می کند. این استاندارد برای همه سازمان هایی که فعالیت آزمایشگاهی دارند، صرف نظر از تعداد کارکنان آن ها قابل اجرا [...]
محتوا در بخش دانلود استانداردهای ایزو

دانلود متن انگلیسی استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ ویرایش ۲۰۱۷ ( ISO 17025:2017 ) – استاندارد ایزو صلاحیت آزمایشگاه های انجام دهنده آزمون و کالیبراسیون

متن انگلیسی ایزو 17025 دانلود متن انگلیسی استاندارد ISO 17025:2017 متن انگلیسی استاندارد ISO 17025 ویرایش 2017 ( ISO 17025:2017 ) استاندارد ایزو 17025:2017، با هدف ارتقاء در عملکرد آزمایشگاه ها تهیه شده است. این سند حاوی الزاماتی برای آزمایشگاه ها است تا بتوانند نشان دهند که آنها با صلاحیت کار می کنند و قادر به تولید نتایج معتبر [...]
محتوا در بخش دانلود استانداردهای ایزو

دانلود متن فارسی استاندارد ایزو ۲۷۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۳ ( ISO 27001:2013 ) – استاندارد ایزو امنیت اطلاعات

ایزو 27001 متن فارسی دانلود متن فارسی استاندارد ISO 27001:2013 متن فارسی استاندارد ISO 27001 ویرایش 2013 ( ISO 27001:2013 ) مقدمه هدف از تدوین استاندارد ملی، تعیین الزامات جهت استقرار، پیاده‌سازی نگهداری و بهبود مستمر در سیستم مدیریت امنیت اطلاعات است. پذیرش سیستم مدیریت امنیت اطلاعات تصمیمی راهبردی برای سازمان است. استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات تحت [...]
محتوا در بخش دانلود استانداردهای ایزو

دانلود متن فارسی استاندارد ایزو ۱۰۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۸ ( ISO 10001:2018 ) – استاندارد رضایت مشتری

متن فارسی ایزو 10001 دانلود متن فارسی استاندارد ISO 10001:2018 متن فارسی استاندارد ISO 10001 ویرایش 2018 ( ISO 10001:2018 ) حفظ سطح بالایی از رضایت مشتری برای بسیاری از سازمان ها چالش بززرگی است.یک راه برای روبرو شدن با این چالش استقرار و بهره برداری از آیین کار رضایت مشتری است. آیین کار رضایت مشتری متشکل از وعده [...]
محتوا در بخش دانلود استانداردهای ایزو

دانلود متن فارسی استاندارد ایزو ۱۰۰۰۴ ویرایش ۲۰۱۸ ( ISO 10004:2018 ) – استاندارد رضایت مشتری

iso-10004-2018 دانلود متن فارسی استاندارد ISO 10004:2018 متن فارسی استاندارد ISO 10004 ویرایش 2018 ( ISO 10004:2018 ) یکی از عناصر کلیدی موفقیت در هر سازمان، رضایت مشتری از سازمان،خدمات و محصولات آن می باشد. بنابراین ضروری است که رضایت مشتری، پایش و مورد سنجش قرار بگیرد. اطلاعاتی که از طریق پایش و سنجش رضایت مشتری [...]
محتوا در بخش دانلود استانداردهای ایزو

دانلود متن فارسی استاندارد ایزو ۱۰۰۰۲ ویرایش ۲۰۱۸ ( ISO 10002:2018 ) – استاندارد رسیدگی به شکایات مشتری

متن-فارسی-ایزو-10002 دانلود متن فارسی استاندارد ISO 10002:2018 متن فارسی استاندارد ISO 10002 ویرایش 2018 ( ISO 10002:2018 ) این استاندارد، راهنمایی هایی را برای برنامه ریزی، طراحی، توسعه، بهره برداری، نگهداری و بهبود فرآیند رسیدگی اثربخش و کارا به شکایت ها برای همه نوع فعالیت های تجاری و غیرتجاری، از جمله فعالیت های مرتبط با تجارت [...]
محتوا در بخش دانلود استانداردهای ایزو

دانلود متن فارسی استاندارد ایزو ۱۵۱۸۹ ویرایش ۲۰۱۲ ( ISO 15189:2012 ) – استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاه های پزشکی

متن فارسی ایزو 15189:2012 دانلود متن فارسی استاندارد ISO 15189:2012 متن فارسی استاندارد ISO 15189 ویرایش 2012 ( ISO 15189:2012 ) استاندارد آزمايشگاه های پزشکی الزامات مربوط به کيفيت و صلاحيت را در آزمايشگاه ها مشخص می کند. هدف از تدوين و ابلاغ اين استاندارد بهبود کيفيت ارائه خدمات آزمايشگاهی بوده و الزامات مندرج در آن بايد در آزمايشگاه [...]
محتوا در بخش دانلود استانداردهای ایزو

دانلود متن انگلیسی استاندارد مدیریت مصرف انرژی: ایزو ۵۰۰۰۱:۲۰۱۸ (ISO 50001:2018 : Energy management systems )

دانلود متن انگلیسی استاندارد ISO 50001:2018 دانلود متن انگلیسی استاندارد مدیریت مصرف انرژی: ایزو 50001:۲۰۱۸ (ISO 50001:2018 : Energy management systems ) این سند( استاندارد ایزو 50001:2018 ) الزامات لازم برای ایجاد، اجرا، حفظ و بهبود سیستم مدیریت انرژی را مشخص می کند. نتیجه مورد نظر این است که یک سازمان را قادر سازد به [...]
محتوا در بخش دانلود استانداردهای ایزو

دانلود متن فارسی استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۱ ( ISO 50001:2011 ) – استاندارد مدیریت انرژی

متن فارسی ایزو 50001 دانلود متن فارسی استاندارد ISO 50001:2011 متن فارسی استاندارد ایزو 50001 ویرایش 2011 ( ISO 50001:2011 ) هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات مورد نیاز برای ایجاد، اجرا، برقرار نگه داشتن و بهبود بخشیدن سیستم مدیریت انرژی در یک سازمان است که سازمان را قادر می سازد، یک رویکرد نظام مند برای دستیابی به [...]
محتوا در بخش دانلود استانداردهای ایزو

دانلود متن انگلیسی استاندارد مدیریت ایمنی مواد غذایی: ایزو ۲۲۰۰۰:۲۰۱۸ (ISO 22000:2018 : Food safety management systems )

دانلود متن انگلیسی استاندارد ISO 22000:2018 دانلود متن انگلیسی استاندارد مدیریت ایمنی مواد غذایی: ایزو 22000:2018 (ISO 22000:2018 : Food safety management systems ) استاندارد ایزو 22000:2018 الزامات سیستم مدیریت ایمنی غذایی ( FSMS ) را مشخص می‌کند تا در سازمان هایی اجرا شود که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در زنجیره تامین مواد [...]
محتوا در بخش دانلود استانداردهای ایزو
telegram

با ما تماس بگیرید...023-33444813 / 023-33444814