خانه مطالب دانلود استانداردهای ایزو

دانلود متن فارسی استاندارد ایزو ۱۰۶۶۸ ویرایش ۲۰۱۰ ( ISO 10668:2010 ) – استاندارد ایزو ارزش گذاری برند

متن-استاندارد-ایزو-10668 دانلود متن فارسی استاندارد ISO 10668:2010 متن فارسی استاندارد ISO 10668 ویرایش 2010 ( ISO 10668:2010 ) مقدمه استاندارد سرمایه‌ها و دارائی‌های ناملموس به‌صورت ویژگی‌های خیلی با ارزش تشخیص داده می‌شوند. برندها دارائی‌های ناملموسی هستند که با بیشترین ارزش،خیلی کم نشان داده می‌شوند. به‌هرحال نیاز است که ارزش‌های قابل اطمینان در جایگاه برنده قرار گیرند. [...]
محتوا در بخش دانلود استانداردهای ایزو

دانلود متن فارسی استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ ویرایش ۲۰۱۷ ( ISO 17025:2017 ) – استاندارد ایزو صلاحیت آزمایشگاه های انجام دهنده آزمون و کالیبراسیون

متن فارسی ایزو 17025 دانلود متن فارسی استاندارد ISO 17025:2017 متن فارسی استاندارد ISO 17025 ویرایش 2017 ( ISO 17025:2017 ) بخش 1- دامنه این استاندارد الزامات عمومی برای صلاحیت، بی‌طرفی و انسجام عملیات آزمایشگاه ها را مشخص می کند. این استاندارد برای همه سازمان هایی که فعالیت آزمایشگاهی دارند، صرف نظر از تعداد کارکنان آن ها قابل اجرا [...]
محتوا در بخش دانلود استانداردهای ایزو

دانلود متن انگلیسی استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ ویرایش ۲۰۱۷ ( ISO 17025:2017 ) – استاندارد ایزو صلاحیت آزمایشگاه های انجام دهنده آزمون و کالیبراسیون

متن انگلیسی ایزو 17025 دانلود متن انگلیسی استاندارد ISO 17025:2017 متن انگلیسی استاندارد ISO 17025 ویرایش 2017 ( ISO 17025:2017 ) استاندارد ایزو 17025:2017، با هدف ارتقاء در عملکرد آزمایشگاه ها تهیه شده است. این سند حاوی الزاماتی برای آزمایشگاه ها است تا بتوانند نشان دهند که آنها با صلاحیت کار می کنند و قادر به تولید نتایج معتبر [...]
محتوا در بخش دانلود استانداردهای ایزو

دانلود متن فارسی استاندارد ایزو ۲۷۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۳ ( ISO 27001:2013 ) – استاندارد ایزو امنیت اطلاعات

ایزو 27001 متن فارسی دانلود متن فارسی استاندارد ISO 27001:2013 متن فارسی استاندارد ISO 27001 ویرایش 2013 ( ISO 27001:2013 ) مقدمه هدف از تدوین استاندارد ملی، تعیین الزامات جهت استقرار، پیاده‌سازی نگهداری و بهبود مستمر در سیستم مدیریت امنیت اطلاعات است. پذیرش سیستم مدیریت امنیت اطلاعات تصمیمی راهبردی برای سازمان است. استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات تحت [...]
محتوا در بخش دانلود استانداردهای ایزو

دانلود متن فارسی استاندارد ایزو ۱۰۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۸ ( ISO 10001:2018 ) – استاندارد رضایت مشتری

متن فارسی ایزو 10001 دانلود متن فارسی استاندارد ISO 10001:2018 متن فارسی استاندارد ISO 10001 ویرایش 2018 ( ISO 10001:2018 ) حفظ سطح بالایی از رضایت مشتری برای بسیاری از سازمان ها چالش بززرگی است.یک راه برای روبرو شدن با این چالش استقرار و بهره برداری از آیین کار رضایت مشتری است. آیین کار رضایت مشتری متشکل از وعده [...]
محتوا در بخش دانلود استانداردهای ایزو

دانلود متن فارسی استاندارد ایزو ۱۰۰۰۴ ویرایش ۲۰۱۸ ( ISO 10004:2018 ) – استاندارد رضایت مشتری

iso-10004-2018 دانلود متن فارسی استاندارد ISO 10004:2018 متن فارسی استاندارد ISO 10004 ویرایش 2018 ( ISO 10004:2018 ) یکی از عناصر کلیدی موفقیت در هر سازمان، رضایت مشتری از سازمان،خدمات و محصولات آن می باشد. بنابراین ضروری است که رضایت مشتری، پایش و مورد سنجش قرار بگیرد. اطلاعاتی که از طریق پایش و سنجش رضایت مشتری [...]
محتوا در بخش دانلود استانداردهای ایزو

دانلود متن فارسی استاندارد ایزو ۱۰۰۰۲ ویرایش ۲۰۱۸ ( ISO 10002:2018 ) – استاندارد رسیدگی به شکایات مشتری

متن-فارسی-ایزو-10002 دانلود متن فارسی استاندارد ISO 10002:2018 متن فارسی استاندارد ISO 10002 ویرایش 2018 ( ISO 10002:2018 ) این استاندارد، راهنمایی هایی را برای برنامه ریزی، طراحی، توسعه، بهره برداری، نگهداری و بهبود فرآیند رسیدگی اثربخش و کارا به شکایت ها برای همه نوع فعالیت های تجاری و غیرتجاری، از جمله فعالیت های مرتبط با تجارت [...]
محتوا در بخش دانلود استانداردهای ایزو

دانلود متن فارسی استاندارد ایزو ۱۵۱۸۹ ویرایش ۲۰۱۲ ( ISO 15189:2012 ) – استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاه های پزشکی

متن فارسی ایزو 15189:2012 دانلود متن فارسی استاندارد ISO 15189:2012 متن فارسی استاندارد ISO 15189 ویرایش 2012 ( ISO 15189:2012 ) استاندارد آزمايشگاه های پزشکی الزامات مربوط به کيفيت و صلاحيت را در آزمايشگاه ها مشخص می کند. هدف از تدوين و ابلاغ اين استاندارد بهبود کيفيت ارائه خدمات آزمايشگاهی بوده و الزامات مندرج در آن بايد در آزمايشگاه [...]
محتوا در بخش دانلود استانداردهای ایزو

دانلود متن انگلیسی استاندارد مدیریت مصرف انرژی: ایزو ۵۰۰۰۱:۲۰۱۸ (ISO 50001:2018 : Energy management systems )

دانلود متن انگلیسی استاندارد ISO 50001:2018 دانلود متن انگلیسی استاندارد مدیریت مصرف انرژی: ایزو 50001:۲۰۱۸ (ISO 50001:2018 : Energy management systems ) این سند( استاندارد ایزو 50001:2018 ) الزامات لازم برای ایجاد، اجرا، حفظ و بهبود سیستم مدیریت انرژی را مشخص می کند. نتیجه مورد نظر این است که یک سازمان را قادر سازد به [...]
محتوا در بخش دانلود استانداردهای ایزو

دانلود متن فارسی استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۱ ( ISO 50001:2011 ) – استاندارد مدیریت انرژی

متن فارسی ایزو 50001 دانلود متن فارسی استاندارد ISO 50001:2011 متن فارسی استاندارد ایزو 50001 ویرایش 2011 ( ISO 50001:2011 ) هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات مورد نیاز برای ایجاد، اجرا، برقرار نگه داشتن و بهبود بخشیدن سیستم مدیریت انرژی در یک سازمان است که سازمان را قادر می سازد، یک رویکرد نظام مند برای دستیابی به [...]
محتوا در بخش دانلود استانداردهای ایزو
telegram

با ما تماس بگیرید...023-33444813 / 023-33444814